Naša spoločnosť TEILIN QUANTUM ANALYSIS s.r.o. je výhradným dovozcom a distribútorom biorezoznančných zariadení, vyrábaných spoločnosťou Mandelay Kft.

Spoločnosť Mandelay Kft, založená v Budapešti v roku 1993, je známa po celom svete ako vývojár a distribútor systémov biofeedbacku QUEST9 a SCIO. V súčasnosti sú tieto výrobky používané nielen na trhoch Európy a Spojených štátov amerických, ale aj v rozvojových krajinách. Spoločnosť podporuje neustály vývoj a bezproblémové používanie zariadení každoročne organizovanými medzinárodnými odbornými konferenciami. Vďaka svojej vyše dvadsaťročnej profesijnej praxi je spoločnosť Mandelay Kft považovaná za odborníkov na trhu s biofeedbackom. V portfóliu nájdete certifikované a otestované zdravotnícke pomôcky. Našim zákazníkom ponúkame naše služby a pomáhame im na základe medicínskych znalostí, našich komplexných diagnostických a terapeutických systémov a overených produktov.

Tím Mandelay úzko spolupracuje s autorizovanými predajnými a servisnými partnermi v krajinách, kde má obchodné zastúpenie. Je k dispozícii aj na zodpovedanie akýchkoľvek otázok.