Moderná medicína už dlho úspešne meria elektrickú aktivitu tela; s použitím EKG, EEG, EMG pre srdce, mozgovú kôru a kostrové svalstvo.

Počas tréningu biofeedbacku je možné merať kľúčové funkcie nášho tela pomocou senzorov pripojených k telu. Cieľom biologickej spätnej väzby je lepšie pochopiť fungovanie telesných funkcií. Táto informácia je užitočná, pretože s jej pomocou dokážeme ovládať určité funkcie nášho tela. Naučením sa správnych techník sa tiež dozvieme, ako reagujeme na určité stresory a podnety, a ako im môžeme vedome predchádzať.

Dôležitosť biologickej spätnej väzby

Vývojom technológie biofeedbacku bol rozpoznaný vzťah medzi biológiou a elektrickou energiou, ktorá je súčasťou  živých organizmov. Podľa tohto poznatku má každý materiál jedinečnú elektrickú frekvenciu alebo vibrácie. Meno Dr. Reinharda Volla je celosvetovo známe medzi vedcami a odborníkmi, ktorí potvrdili hypotézu, že určité vlastnosti materiálov sa menia, keď nimi prechádzajú rôzne  impulzy. Táto metóda je účinná pri podpore a posilňovaní tkanív ľudského tela.

Je tiež dôležité spomenúť meno McGuigana, ktorý ako prvý použil lekársky prístroj  na získanie spätnej väzby o fyziologických reakciách. McGuigan použil prototyp moderných zariadení na biofeedback. Počas postupu monitorovaná osoba použila osciloskop na stanovenie napätia napínajúceho svaly predlaktia.

Biofeedback ako terapeutická technika sa v 70. rokoch 20. storočia používala v mnohých oblastiach: napríklad pri psychologických poruchách, problémoch s tráviacim systémom, bolestiach hlavy spôsobených svalovým napätím.

V roku 1973 bola vyvinutá inovatívna terapeutická metóda, ktorá sa v súčasnosti používa v širokom kruhu, aj keď s určitým technickým vylepšením. Sargent, Green a Walters (1972) použili na výcvik migrény teplotný tréning biofeedbacku. Klienti boli naučení, ako zvýšiť teplotu prstov na jednej strane a súčasne znížiť teplotu na čele. Takmer 75 percent pacientov dokázalo znížiť intenzitu a dĺžku záchvatov migrény.

Z hľadiska biofeedbacku dôležité uznanie patrí Winifriedovi Otto Schumannovi, ktorý zistil, že všade na Zemi možno merať extrémne nízkofrekvenčné vibrácie. Táto vibrácia sa rovná frekvencii určitých vĺn ľudského mozgu, ktoré sa vyskytujú na hranici sna a bdenia.

Takzvané Schumannove rezonancie tvoria magnetické pole a ich správnou reguláciou je možné riadiť naše celkové zdravie. Podstata technológie spočíva v posilnení harmonických vĺn, ktoré prenášajú zdravé informácie a eliminujú tie disharmonické (čo by spôsobilo rôzne fyziologické problémy).

Biofeedback proti stresu

domov

Chronický stres má dramatický vplyv na naše telo. Stres môže zvýšiť krvný tlak, telesnú teplotu alebo zmeniť mozgové funkcie. Pomocou biofeedbacku môžeme tiež ovplyvniť telesné funkcie – ako je srdcový tep, krvný tlak.

Biofeedback zvyšuje vedomie tela. Pri použití biofeedbacku sa na obrazovke objavujú telesné funkcie, zariadenie poskytuje spätnú väzbu o stave nášho tela. Počítač zobrazí výsledok v grafickej podobe s grafmi, krivkami, diagramami a inými vizualizáciami, ale aj akustickými signálmi.

S čím pomáha biofeedback?

Biofeedback je predovšetkým určený na boj proti stresu a problémom, ktoré z neho vyplývajú – ako sú poruchy učenia, poruchy stravovania, škrípanie zubov, nočné pomočovanie a svalové kŕče – učením relaxačných techník. Touto metódou sme schopní vedome prepísať odpovede nášho tela v stresovej situácii.

Biofeedback je schopný liečiť rôzne fyzické a duševné zdravotné problémy, vrátane:

  • vysoký krvný tlak
  • chronická bolesť
  • stres alebo úzkosť

Ako to funguje?

Počas tréningu biofeedbacku sú elektrické senzory umiestnené na koži. Senzory merajú stresové signály; to môže znamenať zmenu srdcového rytmu, svalového napätia alebo telesnej teploty. Merania poskytujú spätnú väzbu o tom, ako telo reaguje na určité podnety. Všetky tieto údaje sa prenášajú do počítača, čo umožňuje pochopiť súvislosť medzi naším duševným stavom a fyzickými javmi nášho tela prostredníctvom priamej spätnej väzby, ktorá sa zobrazuje na obrazovke.

Tréner biofeedbacku nás učí spomaliť pulz pomocou dýchacích techník, relaxačných techník a mentálnych cvičení. Výsledky získaných techník môžeme vidieť na obrazovke.

Trvanie tréningu biofeedbacku trvá 30 až 60 minút. Dĺžka sedenia závisí od viacerých faktorov, napríklad od typu ochorenia alebo od toho, ako rýchlo sa naučíme techniky, ktoré ovplyvňujú fyzické reakcie nášho tela.

Ak dokážeme ovládať svoje vlastné telo, nebudeme viac vystavení vplyvu chorôb. Ak sa naučíme rozpoznávať naše stresové faktory a tiež spôsob, ako s nimi bojovať, dokážeme ovládať aj tie najťažšie situácie.

Dôležité: Prístroje nenahrádzajú lekárske ošetrenie (skríning), môžu sa používať iba ako doplnková terapia. Iba pre biofeedback!